Regler for fiskeriet i Fredericia voldgrav.

 1. Fiskekort til voldgraven SKAL medbringes og forevises på forlangende.
 2. Personer omfattet af statstegnet SKAL medbringe dette.
 3. Opsynets anvisninger SKAL følges. Ved misbrug inddrages fiskekortet.
 4. Ferskvandsfiskeriloven skal nøje overholdes.
 5. Der må kun fiskes på voldgravens yderside.
 6. Max 2 fiskestænger. Fiskeredskaber må ikke forlades under fiskeriet.
 7. Anvendelse af ruser, tejner og lignende er forbudt.
 8. Der må fiskes fra platformene under hensyntagen til andre.
 9. Forfodring og agnfisk fra andre vande er forbudt.
 10. ALLE fisk skal genudsættes på fangststedet.
 11. Fiskepladsen skal efterlades fri for affald.
 12. Det er IKKE tilladt at fiske i voldgraven i april måned.