Om

Fredericia Sportsfiskerforening er din lokale forening.
Forening blev stiftet i 1945, de nærmere omstændigheder kan du læse om under punktet historie.

Foreningen er medlem af Gels Å sammenslutningen, hvor der er ca. 40 km fiskevand..Du kan læse meget mere om gels Å  og de mange mulighede  her

Foreningen udleverer gratis fiskekort til Fredericia Voldgrav.til foreningens medlemmer, mod forevisning af gyldigt medlemskort 

Foreningen er tilsluttet  Danmarks Sportsfiskerforbund

Vi er en aktiv forening, der går 100% ind for et sundt og godt miljø.Med rekreative muligheder, såsom fiskeri, uden at skade naturen.

Fredericia Sportsfiskerforening administrerer udsætningsplanen for Spang Å-systemet, og Erritsø Bæk.Tidligere udsatte vi hvert år: 25.000 stk. ørredyngel, 3.000 stk. ½ og 1 års ørreder, samt mundings-udsætning 7.000 stk. 1 års ørreder.Udsætningerne finansieres af fisketegnsmidlerne.

I dag er fiskevandet så rent, at vi næsten kan undvære at udsætte fisk blandt andet på grund vandmiljø-planerene og reetablering af gydepladser m.m. 

Ønsker du at blive meldt ind i foreningen eller vil du bare gerne vide mere ? – så er du mere end velkommen til at komme på en klubaften eller mail til ks@fredericiasportsfiskerforening.dk

Hør også indslag som blev sendt på radio mælkebøtten.
(hør fra ca. 10 min inde i udsendelsen)