Generalforsamling 2012

Generalforsamlingen er netop afsluttet og Keld B. Pedersen gik ud af bestyrelsen (Suppleant 2 år),
og ind kom Christian Ebbesen. Alle øvrige på valg blev genvalgt.

En stor overraskelse var det at Poul Erik Pedersen, skænkede foreningen kr. 5000,-.

Formanden var da heller ikke sen til at udnævne ham til Æresmedlem for foreningen.

Et stort tillykke herfra!!!

Referat følger senere i de næste blad.