Fredericia Fiskeren blad 2 2013

Bladet er ved at blive trykt – og sendes snarest til jer. – men du / i kan læse bladet her også i farver.