Foredrag Tirsdag 2. April 2019

“Storfanger Poul Erik Pedersen fortæller om alt hvad du skal vide om fiskeriet i Gels Å”

Mød op i klubben’s lokaler kl. 19. og hør Poul Erik fortælle om fiskeriet i Gels Å.

Han vil også fremvise noget af det grej som han bruger til at fange store Laks og Havørred på. Senere på måneden vil han og tage os med til åen. Tidspunkt kommer senere.

Læs mere om Gels Å her – http://www.gelsaa.dk/forside