Turen i morgen er aflyst

Turen i morgen er aflyst, da der slet ikke har været nogen, som har ytret ønske om at komme med, hvilket vi ellers bad om i bladet.

Fremover vil vi gerne vide hvem der vil med på turene senest to dage før turen, så vi har mulighed for at gøre evt. indkøb m.m.

 

Klubaftnerne skifter dag.

Vi vil fra 2016 flytte senior klubaftnen fra tirsdag til torsdag. Tilbage i tiden har vi også før haft torsdag som klubaften og det vil vi altså prøve igen. Om det resulterer i flere fremmødte på klubaftnerne vides ikke, men må afprøves.

Juniorne holder fortsat fast i onsdag aften (måske flyttes denne til tirsdag eller mandag)

Der er derfor første klubaften i det nye år Tirsdag Torsdag den 14. januar 2016. 

Generalforsamling

Husk at komme med til Foreningen’s Generalforsamling som vi afholder den 24. November kl. 19.30 – lokalerne er åbne fra kl. 19.00.

Foreningens fremtid skal diskuteres – så vi ser gerne så mange af foreningens medlemmer møder op.

Kom ud af vinterhiet

Foråret er over os, det kribler i os, for at komme ud og fiske igen.

Så hvad enten du er gammelt medlem eller er ny som ønsker at blive medlem af foreningen, så kig endelig forbi på tirsdag – til klubaften kl. 19.  – Hvad skal vi foretage os i år, kom med dit bud.